Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

effect te bereiken, kan men dan ook niet geven. Men kan echter wel enkele algemeene regels opstellen, die men steeds voor oogen moet houden, om goede resultaten te verkrijgen. Deze zullen wij bespreken, nadat wij eerst de physische kant van het verlichtingsprobleem wat nader hebben bekeken.

2. Reflectoren en diffusoren.

Eene lamp wordt bijna nooit zonder meer voor de verlichting gebruikt, doch altijd van eene kap of reflector of iets dergelijks voorzien. Daardoor wordt de lichtverdeeling eene andere en door eene juiste keuze van den vorm en het materiaal van de kap of reflector kan men zorgen, dat eene voor het beoogde doel geschikte lichtverdeeling verkregen wordt. Om dit te bereiken maakt men van verschillende eigenschappen der stoffen gebruik.

/. Spiegelende reflectie.

Wanneer men eene spiegelende metalen plaat

of eene verzilverde glasplaat op den weg der lichtstralen plaatst, dan zal deze het licht terugkaatsen

e>r> «rel Trkt\Aanin Haf de

Fig. 45. ö

teruggekaatste stralen schijnen uit te gaan van het spiegelbeeld L,

Sluiten