Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XI.

Golflengte 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65

Zilver 0,90 0,91 0,92 0,93 0,93

Koper 0,37 0,44 0,48 0,72 0,80

Nikkel 0,59 0,61 0,63 0,65 0,66

Spiegelbrons 0,61 0,63 0,63 0,64 0,65

Verzilverd glas 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83

Door geschikte vormgeving kan men met gebogen spiegels zeer uiteenloopende lichtverdeelingen verkrijgen.

Wanneer men naar zoo 'n reflector kijkt, ziet men de lichtbron gespiegeld met R maal de oorspronkelijke helderheid.

2. Diffuse reflectie.

De terugkaatsing van het licht kan ook op geheel andere wijze plaats vinden, zooals bijvoorbeeld in het geval van wit papier, mat porcelein en tal van andere stoffen. Van spiegelen is hier geen sprake, van een spiegelbeeld van de lichtbron evenmin. Wij hebben hier te doen met de zoogenaamde diffuse reflectie.

Wanneer wij uit verschillende richtingen naar een volkomen diffuus reflecteerend vlak kijken, zien wij het steeds even helder, dat wil dus zeggen: van iedere cM2. komt altijd evenveel licht in ons oog, uit welke richting wij er ook naar kijken. Beschouwen wij nu 1 cM2., dan is het

Sluiten