Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door L' en den spiegel gaat (fig. 47 links).

Bij het diffuus reflecteerende vlak krijgen wij iets geheel anders. Hier schijnt het licht van het vlakje zelf uit te gaan, en verdeelt het zich over de geheele ruimte links er van. De lichtsterkte is het grootst in de richting van de loodlijn op het vlakje, terwijl zij bij het spiegelend oppervlak

een maximum wordt in de richting loodrecht op den invallenden lichtbundel (fig. 47 rechts).

Zijn de hoeveelheden licht, die op het spiegelende en het diffuse vlak vallen, gelijk, dan is de maximale lichtsterkte in het 2« geval veel kleiner; daar het licht zich over een grootèn ruimtehoek verdeelt. In fig. 47 zijn de lichtverdeelingskrommen voor het teruggekaatste licht dik geteekend. In het geval van den spiegel wordt zij een cirkelsector om L', het spiegelbeeld van de licht-

Fig. 47-

Sluiten