Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bron. Voor het diffuse vlak wordt zij een cirkel, die aan het vlak raakt. In het geval van een diffuus reflecteerend voorwerp wordt in het algemeen ook slechts een gedeelte R van het opvallende licht R teruggekaatst. Valt op 1 cM2. een lichtstroom van 1 lumen, dan zal de teruggekaatste lichtstroom R lumen bedragen. Men kan berekenen, dat in dat geval de lichtsterkte p

loodrecht op het vlakje — kaarsen wordt en in

7T

D

elke andere richting— cos «kaarsen. De helder-

TC D

heid bedraagt dus — kaarsen van 1 cM2.

TT

In plaats van in aantal kaarsen van 1 cM2. drukt men de helderheid vaak uit in lamberts. De helderheid van een volkomen diffuus reflecteerend voorwerp bedraagt 1 lambert, wanneer

de per cM2. teruggekaatste hoeveelheid licht gelijk is aan 1 lumen. Dik¬

wijls vindt men ook de Fig 48.

helderheid in duizendsten van een lambert, in millilamberts, opgegeven.

De helderheid in lamberts wordt dus n maal zoo groot als die in kaarsen van een cM2.

In werkelijkheid is voor vrijwel geen enkele stof de lichtverdeeling precies een bol zooals wij in fig. 46 hebben aangenomen. De meeste stoffen spiegelen ook nog een weinig, zoodat

Sluiten