Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in het laatste nagenoeg in het geheel geen schaduw. Het hangt nu geheel van den aard der verlichte voorwerpen en van hoe wij ze willen zien, af, welke manier van verlichting de geschiktste is. Vaak is dat van te voren moeilijk te zeggen en toch wordt juist de al of niet aangename indruk, die de verlichting op ons maakt, door dergelijke kwesties bepaald.

Een ander punt van even groot belang is bijvoorbeeld het volgende. Nemen wij het geval dat wij met de verlichting van eene schrijftafel te doen hebben. De lamp kan zoo geplaatst zijn, dat voor dengene, die aan de tafel zit, het papier of de inkt glimt, hetgeen buitengewoon hinderlijk kan zijn. De verlichting kan hier voldoende zijn en toch geheel onbevredigend. Het is dan ook eene moeilijke en veel overleg vereischende kwestie eene verlichting zoo uit te voeren, dat zij in alle opzichten prettig aandoet.

Soms is het voldoende, dat alleen de verlichting van een bepaald horizontaal vlak toereikend is; bijv. in het geval van eene teekenzaal, waarin alle teekenborden horizontaal en op dezelfde hoogte zijn aangebracht. In andere gevallen speelt de verlichting van verticale vlakken eene belangrijke rol, bijv. bij de verlichting van schilderijen of andere langs de muren aangebrachte voorwerpen, terwijl weer in andere gevallen zoowel de horizontale als de verticale verlichting aan bepaalde eischen moeten voldoen, zooals bijv.

Sluiten