Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in schoollokalen, waar de lessenaars horizontaal staan, doch de borden, kaarten, enz., langs de muren zijn aangebracht. Elk van deze gevallen vereischt eene andere verlichting en slechts wanneer men goed voor oogen houdt, aan welke eischen voldaan moet worden, zal men er in slagen, eene goede oplossing te vinden. Het formuleeren van de eischen geeft daarbij meest de grootste moeilijkheid.

Tabel XII geeft een overzicht over de verlichting, die in enkele gevallen gebleken is ongeveer de juiste te zijn.

Tabel XII.

Gemiddelde horizontale verlichting 80 cM. boven den grond.

Woonhuizen.

Huiskamers, algemeene verlichting 15- 25 Lux

Tafelverlichting ; . 50- 80 „

Keukens 15- 25 „

Slaapkamers . 5-15 „

Gangen 5-10 „

kantoren.

Algemeene verlichting .... 40- 60 Lux Schrijftafels 50- 80 „

Fabrieken en werkplaatsen. Algemeene verlichting . . . . 15- 25 Lux Werkplaatsverlichting .... 40- 50 „

Sluiten