Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werp te groot is, kan het verblindend werken. Wij weten allen, hoe des avonds het licht van eene automobiellantaarn op een donkeren weg ons zoo kan verblinden, dat wij gedurende langen tijd niets kunnen zien, terwijl wij dezelfde lantaarn overdag nauwelijks zouden opmerken. De helderheid, die ons verblindt, is dus des te kleiner naarmate de omgeving donkerder is. Nutting heeft nu door eene serie metingen vastgesteld, welke helderheid onder verschillende omstandig-

Fig. 52.

heden verblindend werkt (fig. 52). Hierin vindt men bij elke helderheid het getal uitgezet, dat aangeeft, hoeveel maal de helderheid van een gegeven voorwerp grooter moet zijn dan die van de omgeving, om verblinding te veroorzaken. Is de gemiddelde helderheid der omgeving

Sluiten