Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct op de te verlichten voorwerpen, in het tweede wordt een groot deel van het licht tegen het plafond of een ander groot, diffuus reflecteerend vlak geworpen, zoodat de verlichting, behalve door het directe licht der lamp, voor een belangrijk gedeelte door het teruggekaatste licht van het plafond plaats heeft. In het laatste geval, dat der indirecte verlichting, wordt al het licht tegen het plafond geworpen, zoodat het verlichte plafond uitsluitend als lichtbron dienst doet.

Het verschil in effect kan zeer groot zijn. Met de directe verlichting, waar het licht van een klein oppervlak uitgaat, zal men de grootste contrasten en de sterkste schaduwen verkrijgen. Bij de indirecte verlichting, waar het licht van een zeer groot oppervlak komt, heeft men nagenoeg geen schaduwen: de contrasten zijn gering. Ook in een ander opzicht is het verschil belangrijk. Bij de directe verlichting is meestal de onderste helft van het vertrek het sterkst verlicht; bij de indirecte daarentegen de bovenhelft. De half indirecte verlichting staat tusschen beide in.

Indirecte verlichting zal dus in het bijzonder daar toepassing vinden, waar schaduwen uit den booze zijn, zooals in teekenkamers, scholen, laboratoria, fijne instrumentmakerijen, in weverijen, waar de schaduwen van het drijfwerk hinderlijk zouden zijn, enz.

Voor de verschillendeverlichtingssystemen heeft men nagegaan, hoeveel percent van het licht, dat

Sluiten