Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hier vaak op de schromelijkste wijze wordt gezondigd. Vele ornamenten absorbeeren een belangrijk gedeelte van den lichtstroom, zoodat men veel sterker lampen moet nemen, dan voor het beoogde doel noodig zijn en waardoor het stroomverbruik nutteloos vergroot wordt. Zulke verliezen treden altijd op, wanneer men van uit de plaats waar de lamp zich bevindt, groote donkere gedeelten van het ornament of de daarbij behoorende kap kan zien. Het grootste gedeelte van het licht, dat op zulk een gedeelte valt, wordt geabsorbeerd en gaat aldus verloren. Wil men toch eene donkere lampenkap of iets dergelijks gebruiken, dan doet men in allen gevalle goed, deze van binnen met eene heldere voering te voorzien. De grootste verliezen kunnen op deze wijze vermeden worden.

8. Huisverlichting.

In het voorafgaande hebben wij de gelegenheid gehad kennis te maken met enkele van de meest belangrijke factoren, die bij verlichtingsproblemen eene rol spelen. Het zal den lezer daaruit duidelijk zijn geworden, dat het niet mogelijk is, bepaalde voorschriften te geven, die men slechts behoeft op te volgen om een bevredigend resultaat te verkrijgen. Vaak zijn het onbelangrijk schijnende kleinigheden, die bepalen of eene verlichting al dan niet goed geslaagd mag heeten. In hooge mate geldt dit ook voor de verlichting

Sluiten