Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van woonhuizen. Op enkele van deze kleinigheden wil ik nog de aandacht vestigen. Wanneer men de voordeur binnen komt, van af de donkere straat, mag.de verlichting van de vestibule of gang niet zoo groot zijn, dat zij ons verblindt. Aan den anderen kant mogen de gangen niet zoo slecht verlicht zijn, dat men van uit de woonkamers komende, ér last van ondervindt. Bij de verlichting der kamers lette men er steeds op, dat men vanuit geen enkele plaats, waar men vaak komt, de gloeiende draden van de lamp kan zien.

Wordt er aan eene tafel gewerkt, geschreven of gelezen, dan kieze men de hoogte der lamp zoodanig, dat papier en inkt niet glimmen. Dit zou eene dagelijks terugkeerende ergernis zijn. Ook de slaapkamerverlichting heeft zijne speciale eischen. Deze moet zwak en liefst diffuus zijn, zoodat men, wanneer het 's nachts noodig is het licht aan te steken, er niet door verblind wordt; aan den anderen kant is het noodig op bepaalde oogenblikken bij het kleeden, kappen of scheren over veel meer licht te kunnen beschikken. Daarom brengt men vaak meer dan eene lamp van verschillende lichtsterkte aan, om beurtelings aan den eenen of aan den anderen eisch te kunnen voldoen.

In al deze gevallen kan men gemakkelijk aangeven, wat men moet doen om een goed resultaat te verkrijgen.

Sluiten