Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITTERATUUR-OVERZICHT.

Bij de hoofdstukken I en II.

oor lezers, die zich voor historische geschriften interesseeren, is het werk van Chr. Huygens gemakkelijk toegankelijk. Het is als No. 20 in Ostwald's

Klassikerder exacten Wissenschaften verschenen. Men vindt er de terugkaatsing, breking en dubbele breking van het licht in verklaard met behulp van de golftheorie» Eene bespreking van deze theorie vindt men in bijna alle uitvoerige natuurkundeboeken, bijv. in de bekende boeken van H. A. Lorentz of J. Bosscha (bewerkt door R. Sissingh). Verder in Müller-Pouillet, Lehrbuch der Physik, deel II, waar ook de straling van het zwarte lichaam en de instrumenten, die voor de bepaling daarvan gebruikt worden, nader besproken worden. Deze laatste vindt men ook behandeld in de meeste boeken voor het meten van hooge temperaturen, bijv. in G. K. Burgess en H. Ie Chatelier: „Measurement of high temperatures" en F. Henning „Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der Temperaturmessungen. Verder in het boek van v.u.b.-iv. 10

Sluiten