Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. Lummer: „Grundlagen, Ziele und Grenzen der Leuchttechnik", waarin men vele der in dit boekje besproken kwesties terug kan vinden.

De meest recente bepalingen der stralingsconstanten zijn van W. W. Coblentz, Buil. Bureau of Standards (13), 459, 1916, Scientific Papers Bureau of Standards n°. 357, 1920, en van E. Warburg en C. Muller, Ann. d. Phys. (48), 410, 1915, zie ook 't zelfde deel, blz. 1034. De hier gébruikte waarden zijn aan Warburg en Muller ondeend.

Eene theoretische afleiding der stralingswetten vindt men bijv. in de boeken van M. Planck: „Vorlesungen über die Theorie der Warmestrahlung" en „Acht Vorlesungen über theoretische Physik", terwijl in de Nederlandsche taal onlangs de colleges van Prof. H. A. Lorentz pver stralingstheorie, bewerkt door Dr. A. D. Fokker, verschenen zijn. Deze laatste werken zijn echter slechts toegankelijk voor lezers, die de methoden der hoogere wiskunde beheerschen.

Over het meten van de lichtsterkte der verschillende lampen kan men in Uitvoerige natuurkundeboeken eveneens nadere bijzonderheden vinden. Speciaal over fotometrie handelen de boeken van E. Liebenthal: „Praktische Photometrie" en Fr. Uppenborn: „Lehrbuch der Photometrie", bewerkt door B. Monasch. Ook in „Illuminating Engineering Practice", zie bij hoofdst. VII, is de fotometrie uitvoerig behandeld.

Sluiten