Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lampen behandeld worden. De in dit boekje I medegedeelde metingen werden door den schrijver verricht; zij stemmen, wat de temperatuur betreft, ongeveer overeen mét de „colourtempera\ ture", die door E. P. Hyde, W. E. Forsythe en I F. E. Cady, Phys. Rev. (13) 53, 1919, werd bepaald.

Bij hoofdstuk IV en V.

Een goed boek over metaaldraadlampen is I bijv. dat van L. Müller: „Die Fabrikation und I Eigenschaften der Metalldrahdampen", waarin de vervaardiging dezer lampen uitvoerig wordt beI sprokenTVan het grootste belang zijn verder de | verschillende artikelen van I. Langmuir, bijv. over I de verdamping van wolfraam, Phys. Rev. (2) 329, | 1913, en over de eigenschappen van wolfraam| draden, Phys. Rev. (7) 302, 1916.. Uitvoerige I karakteristieken werden door G. W. Middlekauf | en J. F. Skogland bepaald, Scient. Papers Bur. of f Stand. n°. 238. Over middelen om den levensduur I van lampen te verhoogen zie men bijv. L. HamI burger, G. Holst, D. Lely en E. Oosterhuis, Versl. 1 Kon. Ak. van Wet. (27) 702, 1918, waar men I verwijzingen naar andere litteratuur vindt.

Voor de halfwattlampen is eveneens het werk I van I. Langmuir als standaard te beschouwen I (zie I. Langmuir en J. A. Orange, Trans. Am. I Inst. El. Eng. (22), 1895, 1915, 1913). De theo|j rie van de warmteafleiding door het gas vindt

Sluiten