Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den eerstgenoemde bekend geworden, Beringstraat en Beringzee hadden bevaren. De Oostelijke gedeelten van Siberië had Bering reeds in 1728— j 743 met Gmelin bereisd. Eerst door den tocht van La Pérouse in 1787 kwam men echter tot nauwkeuriger kennis dezer streken, vooral ook omtrent de scheiding van Sachalin van het vasteland en van de Japansche eilanden.

In de 19de eeuw worden weder de wetenschappelijke onderzoekingen omtrent Siberië voortgezet. Mannen als Alexander von Humboldt, die het Altai-gebergte nader leerde kennen (1829) en Middendorff, die het noordelijke gedeelte van Siberië bereisde (1842—'45), maakten zich verdienstel^k. De tot dien tijd voor ontoegankelijk geachte Kara-zee werd in 1869 bevaren en 7 jaar later bereikte de beroemde Zweed Nordenskjöld per vaartuig den mond van de Jenissej. In zijn reisjaar 1879—'80 voltooide hi j zijn roem door van't Westen uit heel Siberie's noordkust langs te varen en daardoor „dit vraagstuk der noordwestelijke doorvaart" op te lossen. En in dezelfde periode van Nordenskjöld's eerste reizen in deze streken komen ook de onderzoekingen van Tsjekanofski's tochten, die de landen tusschen de Lena en de Jenissej nader bekend maakten.

Eerst in 1850 komen de Russen ook opnieuw naar den Amoer, en hijst de marine-officier Newelskrj er de Russische vlag. De Tsaar prees zijne daad en gouverneur Moerafjef wist, door het verdrag van Aigoen, van China den afstand van het door Rusland uitverkozen gebied te verkrijgen. In November 1860 komt te Peking eene overeenkomst tot stand, waarbij Rusland's heerschappij aan den Stillen Oceaan naar t Zuiden tot aan de grenzen van Korea wordt uitgebreid: de rivieren Oessoeri en Amoer vormen van nu af aan de grenzen van Rusland naar den Chineeschen kant.

Ongeveer 40 jaren later is Rusland's macht al zoo ver, dat het over 't schiereiland Kwan-Toeng gebiedt en Port Arthur en Dalni bezit. Maar dan komt de oorlog van 1904 met Japan, dat den veroveraar terugdringt en hem een deel zijner veroveringen weer ontneemt. Zooveel heeft Rusland

Sluiten