Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niets heeft echter de ontwikkeling en den bloei van Siberië meer in den weg gestaan dan het feit, dat Rusland er al vroeg eene kolonie voor staatkundige en andere misdadigers van maakte. Siberië werd het land, waarheen de Russische regeering alle onrustige, oproerige en zedelijk verdorven onderdanen verbande. Daardoor kwam het in zóó slechten roep, dat niemand er zich gaarne vrijwillig vestigde. In de jaren 1870—76 werden er gemiddeld 5000 mannen bij rechterlijk vonnis henen geleid, die door 4000 vrouwen en kinderen werden gevolgd. Behalve bij rechterlijk vonnis werden vroeger ook banvonnissen geveld bij keizerlijke oekas, en toen ging het dus al heel gemakkelijk om lastige lieden uit Rusland (te verwijderen. Prof. Mandt, sedert 1840 de lijfarts van tsaar Nicolaas I, verhaalt ons in zijne dezer dagen voor 't eerst gedrukte Lebenserinnerungen, onder andere een geval van een zijner patiënten te St.-Petersburg, die düelleeren wilde. Tsaar Nicolaas I was een tegenstander van het duel, en, daarop bouwende, hadden familieleden van den patiënt Zijne Majesteit een verzoekschrift in handen gespeeld, ten einde de uitdaging ongedaan te maken. De Keizer trad ook werkelijk tusschenbeiden, en in den ochtend, waarop het duel geschieden moest, verscheen een boodschapper voor de woning van den provocateur met het bevelschrift van Zijne Majesteit:' „dat den uitdager 5 minuten rijd werd toegestaan om zijn koffer te pakken, maar dat hij dan dadelijk in de telega van den brenger der boodschap had te stappen, die hem naar Irkoetsk vervoeren zou". Een uur later was de zoo haastig verbannen voorstander van het tweegevecht inderdaad op weg naar Siberië.

Na 1876 nam het aantal banvonnissen nog toe, en in de laatste jaren vóór 1906 rekende men hun aantal toch altijd nog op -ongeveer 2000 per jaar. In 't geheel zijn er een millioen bannelingen ingevoerd. Sedert 1906 heette het echter, dat er niet meer gebannen werd, en zelfs heeft de tegenwoordige voorloopige regeering allerlei barmelingen, vooral Finnen, die de pogingen van de laatste jaren der keizerlijke regeering om Finland te russificeeren hadden tegengewerkt, weer terug doen komen. Zooveel kan men met dat al wel

Sluiten