Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oosten. En nu weer volgde men den landweg, die ook aan gene zijde der Jenissej opnieuw gekozen moest worden «m de vele stroomversnellingen van den Boven-Toengoeskar te vermijden. Op deze wijze kwam men over Krasnojarsk en Nisjne Oedinsk naar Irkoetsk, dé hoofdstad van Oost-Siberië, die men wel als de havenplaats van het Baikalmeer kan beschouwen. Nu werd het Baikalmeer zelf overgestoken, ten einde de Selenka te bereiken, deze rivier op te varen en Kiachta te bereiken, of nog verder naar het Oosten te gaan en het Amoergebied binnen te komen. Als men nu nog weet, dat de meeste Siberische stroomen slechts enkele maanden van 't jaar goed te gebruiken zijn, maar in ieder voor- en najaar voor eenige weken door ijsgang onbruikbaar zijn geworden, dan beseft men ook in dit opzicht de moeilijkheden van het verkeer. Nog op den dag van heden is eene stad als Irkoetsk bv. ieder jaar voor eenige weken van haar spoorwegstation afgesneden. En ze is nog wel het centrum van het militair en burgerlijk bestuur, de zetel der spoorwegdirectie van het Oostelijke gedeelte der groote spoorlijn. Maar de stad ligt aan gene zijde der Angora, en eene vaste brug over de rivier moet nog gebouwd worden.

Een ander beletsel of althans bemoeilijking der kolonisatie van het Siberische land, was het „ongunstig klimaat". Men hield Siberië om de groote koude voor een onherbergzaam gebied. Wie er als banneling henen ging, had natuurlijk geene keuze. Wie er henen toog om in de mijnen rijk te worden, wist, waar hij aan toe was, indien hij er zich tijdelijk vestigde. En ook wie om een voordeeligen handel in pelswerk het onherbergzame land bereisde, keerde na koop en verkoop haastig naar de bewoonde wereld terug. Maar voor 't overige waren de liefhebbers om Siberië blijvend als woonplaats te kiezen, slechts weinig in aantal.

Sedert men echter het noordelijk gedeelte van Azië beter heeft leeren kennen, is er veel herziening gekomen in de vroeger zoo ongunstige mededeelingen. Volgt men op de kaart van Noord-Azië den 50sten breedtegraad (dat is zoo ongeveer de breedte van Brussel) dan heeft men over eene

Sluiten