Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loozing van Siberië waren voorbij, die van belangstelling in de groote, winstgevend te maken kolonie aangebroken. Het moederland begon in te zien, dat Siberië menschen noodig had om tot ontwikkeling te komen. Reeds in het laatste gedeelte der 19e en 't begin der 20e eeuw, in de periode van 1896—1904, vertrokken er ieder jaar ongeveer 100.000 tot 200.000 Russische boeren naar het nieuwe vaderland, maar ofschoon dit cijfers van beteekenis zijn, waren zulke aantallen nog niet voldoende.

In 1904—1905 komt de oorlog met Japan, die aan Rusland's bedoelingen om in Oost-Azië de eerste macht te worden, zulk een gevoeligen stoot achteruit toebracht. Om zich te herstellen van den schok, niet minder om voor de toekomst in Oost-Siberië een land van afweer te hebben tegen het opdringende, voorwaarts schuivende Japan, moest men zorgen, dat de landverhuizing van Russische mannen en vrouwen met kracht en spoed werd voortgezet. Terstond na het sluiten van den vrede spreken dan ook de cijfers van de aanmoediging der regeering in zake de emigratie der boeren.

Een duidelijk beeld van die meerdere belangstelling geven de cijfers der landverhuizing in de perioden 1896—1904 en van 1906—1913. In de eerste periode vertrokken er, zeiden we, ieder jaar 100.000 tot 200.000 Russische boeren naar Siberië. Terstond na den oorlog met Japan, toen de regeering dien trek der boeren zeer aanmoedigde, werden echter de cijfers dadelijk hooger. Ze waren de volgende :

In 1906 vertrokken 216.600 landverhuizers

„ 1907 „ 577.000

„ 1908 „ 759.000

„ 1909 „ 707.500

„1910 „ 353.000

„1911 „ 226.000

„1912 „ 259.000

„1913 „ 327.000

Men ziet, dat de jaren 1907, 1908 en 1909 den achter-

304

Sluiten