Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V De Siberische steden

En ook de Siberische steden en hare bevolkingen verdienen eenige vermelding. Van de ongeveer 12 millioen zielen, die Siberië thans telt, rekent men reeds 2 millioen menschen als stadsbevolking. Men vindt de oudere steden van Tsjeljabinsk aan den Oeral tot aan Irkoetsk aan het Baikalmeer. Het zijn uitbreidingen van de oorspronkelijke tracts, waaruit in den nieuwsten tijd de stations van den Siberischen spoorweg ontstonden. Verder naar het Oosten komen Tsjita, Blagofjetsjenks en Wladiwostok, de hoofdsteden der provinciën Transbaikalië, het Amoerland en het kustgebied Oessoeri. In de rij dezer stedelijke woonplaatsen vinden we de eerste eigenlijke stedelijke gemeenten, zoOals Omsk, Tomsk en Irkoetsk, die zich in den nieuwsten tijd haastig uitbreidden en van 30 k 40 zielen in 1880 tot over de 100.000 menschen in 1914 kwamen. Als een voorbeeld, hoe spoedig ook in Siberië eene stad tot bloei kan komen, vermelden we Tsjita. Het was in 1800 niet meer dan een kolenstation met een paar honderd kolonisten ter plaatse. In 1825 werd het een verbanningsoord der „decabristen", de partij, die bij de troonsbeklimming van Nicolaas I een opstand had gewaagd, om tot een constitutie te geraken, maar 't onderspit had gedolven. Een groot aantal hunner moest naar Siberië. Ze lieten hunne vrouwen overkomen en bouwden te Tsjita de „damskaja , de damesstraat. Deze werd het begin der stadsuitbreidingen in 1890 telde Tsjita reeds 11500 bewoners. Op dit oogenblik wordt het aantal op 70 a 80 duizend begroot. Ook Wladiwostok is van eene kleine nederzetting spoedig opgekomen. De stad heeft eene voortreffelijke haven, die slechts van eind December tot einde Maart toevriest* — zoodat dan de ijsbrekers een vaargeul moeten openhouden (voor schepen van boven de 800 ton), '— maar 't overige gedeelte van 't jaar toegankelijk blijft. In 1910 bedroeg de bevolking er ongeveer 90.000 zielen (het garnizoen niet mede gerekend), waarvan 53.000 Russen en o.a. 29.000 Chineezen. Het is de hoofdplaats van de Primorskaja Oblasti, de kust-

Sluiten