Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van voorzien konden. In 1909 waren er 64 zulke magazijnen in Siberië, in 1913 meer dan 300. Resultaat: in 1898 was er voor eene waarde van 211.900 roebels aan landbouwmachines ingevoerd, in 1900 voor eene waarde van 718.200 roebels, in 1909 reeds voor 4.6 milUoen en in 1913 voor 8.4 millioen roebels. Overeenkomstig deze pogingen om den landbouw vooruit te brengen is ook de opbrengst der producten gestegen, en het laat zich aanzien, dat in de toekomst ieder jaar grooter overschotten voor den uitvoer beschikbaar zullen komen. Aangenomen mag tevens worden, dat het uitgestrekte gebied van Siberië, eigenlijk in veel eene voortzetting van Rusland zelf, ten opzichte van graanbouw en veeteelt, visscherij en mijnwezen,* met en benevens de industrie der toekomst, nog voor millioenen en millioenen niet alleen plaats, maar ook levensonderhoud en welvaart bieden kan. Rusland, dat nu reeds een paar eeuwen zich blind gestaard heeft op de verovering der laatste Turksche gewesten en Constantinopel, richte het oog voorgoed naar Siberië. Daar is zijne eigenlijke Oostersche quaestie! —

VI Oostelijk Siberië en „het gele gevaar"

De Russisch-Japansche oorlog, die voor Rusland te land en ter zee een zeer ongunstig verloop had genomen, eindigde met den vrede van Portsmouth (in den Noordamerikaanschen staat New-Hampshire), den 5en September 1905. Onder meer werd bepaald: 1°. Japan erlangt, onder waarborg voor de veiligheid der Russische privaat-belangen, de eerste plaats in Korea; 2°. het treedt in het pachtrecht van Port-Arthur en Dalni, onder dezelfde voorwaarden, die voor Rusland waren gesteld; 3°. Mandsjoerije wordt aan China teruggegeven, maar met toekenning der „open deur" (handelsvrijheid) voor alle natiën; 4°. de Mandsjoerijsche spoorweg zal noordelijk van Koeang-Tsjenzi door de Russen en bezuiden deze stad door Japan bezet worden (voor iederen kilometer spoorlijn 15 man ter bewaking); 5°. Japan erlangt de vroeger tot dezen staat behoorende zuidelijke helft van 't eiland Sachalin (grens-

314

Sluiten