Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een boekje dat door alle ernstig denkenden en -willenden moet gelezen worden!

PO LIT El A

EEN „OMLIJNING" IN 70 REGELS door JOH. C. P. ALBERTS f Hl ingenaaid _ — t l.SO gebonden (105 blz.). Met een symbolische teekening in kleuren naar den schilder ernst leyden.

In dit boekje geeft de schrijver de „omlijning" voor een nieuwe Staatsgemeenschap. - Een niet geringe pretentie, zal men zeggen, maar . . . bedenke dan tevens, dat wat de idealen van heden zijn de werkelijkheid wordt van morgen.

Xaat ons" zegt de schrijver in zijn Woord Vooraf, „overwinnen de traagheidin ons, die ons doet gelooven, doet denken, doet leven „op gezag' van zekere conventies..."

INHOUD- Woord Voorat. — Man, Vrouw, Kind. — Corporaties. — Regeering; Staatsmonopolies. — Het Denken. — Kunst en Religie. — Cultus. — Dagverdeeling.

Zoo juist verscheen de 2e, vermeerderde druk van: Dr. M. H. J. SCHOENMAEKERS

HET EVANGELIE DER AARDE

Prys f 0.60

De werken van Prentice Mulford

De boeken welke in dezen tijd het meest gelezen worden zijn: PRENTICE MULFORD

Een Nieuwe Boodschap

PRENTICE MULFORD

Hel Geheim des Levens

58e DRUK PRENTICE MULFORD

De Zwijgende Kracht

5« DRUK

Per deel f 1.60 ing.; f 2.10 gebonden UITGAVEN DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ, BAARN

Sluiten