Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer dan ooit is de aandacht der wereld gevestigd op de Vereenigde Staten: de schepping van George Washington, maar gansch ontwassen aan haar begin.

De geschiedenis dier Staten klimt niet hooger op dan tot 1776. Het jaar van de onafhankelijkheidsverklaring.

Maar, hoe betrekkelijk kort die geschiedenis ook zij, zij is altijd voor Europa van belang geweest. En zij wordt dat — ook voor de overige wereld — in steeds klimmende mate.

De Talleyrand, aan wiens scherpen blik niets ontging, voorzag de beteekenis en de macht, die de V. S. in de toekomst zouden verkrijgen. „L'Amérique" — zoo schreef hij in zijn Mémoires — „s'accroit chaque jour. Elle deviendra „un pouvoir colossal et un moment doit arriver oü, placée „vis-a-vis de I'Europe en communication plus facile par le „moyen de nouvelles découvertes, elle désirera dire son mot „dans nos affaires et y mettre la main".

Het kan niet ontkend worden dat, in onze dagen, die voorspelling beteekenis krijgt. Maar niet alleen daarom. Ook op zich zelf is het wordingsproces van de Vereenigde Staten tot „grootmacht" en wereldmogendheid een belangrijk schouwspel.

De V. S.: „continentale macht".

I. Het is bekend dat de jonge Amerikaansche Republiek met groote moeilijkheden had te worstelen. Acht jaren lang heeft George Washington hare eerste schreden geleid. Overdreven is het niet te zeggen dat de eerste President der 323

Sluiten