Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Staten zijn vaderland tweemalen heeft gered.

Eerst als veldheer — na 1783 als staatsman. En toen hij ten slotte aftrad (1796), liet hij aan zijn medeburgers een „politiek testament" na, dat een eeuw lang de richtsnoer der Washingtonsche Regeeringen is geweest.

Met den scherpen blik, hem eigen, doorzag George Washington dat de Vereenigde Staten zich moesten houden buiten politieke betrekkingen of verbonden.

En geen ander werelddeel dan Europa kwam toen in aanmerking, als er gesproken moest worden van politieke betrekkingen. Den nadruk legde hij op het aanknoopen van handelsovereenkomsten.

Toch kon ook hij zich niet onttrekken aan de gebeurtenissen in Europa. Al aanstonds waren er moeilijkheden met Engeland, moeilijkbeden met Frankrijk. De jonge Republiek ondervond ook de gevolgen van de Revolutie-jaren in Frankrijk en van de pogingen van Engeland om de Revolutie te bestrijden.

Maar Washington weigerde beslist zich in de een of andere richting te laten medeslepen. Na zijn aftreden dreigde een oorlog met Frankrijk en in het jaar van zijn dood (1799) werd hij nog tot opperbevelhebber der krijgsmacht benoemd. Werkelijke strijd brak eerst in 1812 uit — en wel met Engeland naar aanleiding, in hoofdzaak, van Engeland's bekende manier om zijn recht tot onderzoek op zee te handhaven. In dien oorlog, die slechts kort was, en die over de eigenlijke geschilpunten niets besliste, toonde de jonge Republiek zich echter, ter zee, zulk een tegenstander, dat het Engeland raadzaam scheen, in de toekomst liever de Amerikaansche vriendschap dan de Amenkaansche vijandschap te zoeken.

Een bepaalde stelling hadden de V. S. in politieken zin evenwel nog niet ingenomen. Dat zou eerst gebeuren in 1823, in de beroemde Boodschap van President Monroe op 2 December aan het Congres gezonden.

In die Boodschap stond, niet met woorden, maar met gedachten, wat eigenlijk ook het grondbeginsel van den opstand in 1776 was geweest, de veelzeggende stelling: Amerika

Sluiten