Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen slavernij zou worden toegelaten. De Constitutie van 1789 sprak zich daar niet over uit. En tocb zou dat vraagstuk van de slavernij onmiddellijk een brandend vraagstuk worden. Van invloed onmiddellijk bij de verwerving van nieuw gebied.

Bij den koop van de beide Florida's, 170.000 K.M2. door Spanje vi coactus afgestaan voor 5 millioen piasters, en bij de vraag of Indiana als Staat zou worden aangenomen, bleek dat al dadelijk — evenals bij de beraadslaging over de opname van Missouri.

In beginsel is toen, ondanks heftig verzet, uitgemaakt dat het bestaan van slavernij voor Missouri geen beletsel was om in de Unie te worden opgenomen. Er werd echter een grenslijn getrokken tusschen het gebied waar de slavernij wël en waar zij niet toegelaten zou worden.

Die grens liep door Louisiana (36°, 30' N. Br.). Het Missouri-compromis wordt die overeenkomst gewoonlijk genoemd.

Sedert sprak men in de Unie van Noord en Zuid. En sedert begon zich het verschil tusschen die twee deelen der Unie ten opzichte van het economisch leven en van de bevolkingsdichtheid scherper te accentueeren. Waarover straks. De verdere uitbreiding van de V. S. berustte voortaan meer op de behoefte aan vergrooting van grondgebied der slavenhoudende Staten van het Zuiden. Waarbij kwam dat Mexico absoluut niet in staat was het groote gebied dat het op het noorderlijk continent bezette in cultuur te brengen.

Amerikanen, die zich in Texas gevestigd hadden, voerden daar de slavernij in — wat in Mexicaansch gebied verboden was. Bij het conflict dat noodzakelijkerwijze ontstond, werden (1836) de Mexicanen door de Amerikaansche planters in Texas verslagen. Er werd een nieuwe Staat (Love Star State) gevormd die tot 1845 bleef bestaan, en zich toen aansloot bij de V. S. Het natuurlijk gevolg was de oorlog V. S.— Mexico 1846/47. Het was de eerste maal dat de V.S. als continentale macht een veroveringsoorlog begonnen, want zij veroverden op Mexico: Nieuw-Mexico, Californië, en een groot deel van eigenlijk Mexico. Bij den vrede van

Sluiten