Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„men alleen uit de historiebladen weten, dat dit volk ooit „bestaan heeft".

Pogingen om hen te civiliseeren hebben absoluut gefaald — ten minste in hoofdzaak. Hun steeds slinkend aantal (in 1893 249.000) zal spoedig of geheel verdwenen of opgegaan zijn in de 100.000.000 die thans de V. S. bevolken.

Het negervraagstuk staat anders. Eenmaal heeft de emancipatie der negers aanleiding gegeven tot een begonnen scheuring der Unie langs de lijn, vroeger tusschen Noord en Zuid getrokken. Het overwonnen Zuiden verzoende zich spoedig met het Noorden — over gedane zaken hopeloozen wrok te voeden ligt niet in het karakter van den Amerikaan. Maar de neger, vrijgemaakt en gelijkgesteld, bleef een voorwerp van minachting, die zelfs naar het Noorden is overgeslagen.

Het negervraagstuk op te lossen als het Indiaansche kan zelfs niet om materieele redenen alleen. Er zijn 10.000.000 negers. Een gedeelte hunner, dat zich heeft aangepast, toont hooge qualiteiten en bovendien, als geheel spelen zij een te groote rol op de arbeidsmarkt. Die groote massa heeft zich in hoofdzaak verzameld in Zuid-Carolina en Mississippi, zoodat men reeds gesproken heeft van een zwart Ierland. Politiek gelijkgesteld met de blanken, maken de negers van hun rechten gebruik om den socialen boycot waaraan zij bloot zijn gesteld te wreken. Hier bestaat rassenhaat en zijn alle voorwaarden voorhanden voor een gevaarlijke breuk. Vanzelf kan het negervraagstuk niet opgelost worden. Men heeft het beproefd met „deportatie" naar de Republiek Liberia, en zelfs met „Segregratie" als bij de indianen. Deskundigen beweren dat er slechts twee mogelijkheden zijn: of samensmelting der beide rassen öf hardhandige onderdrukking. Voor het eerste schijnt men op weg: op drie negers erkent Du Bois (The Negro's progress in the U. S. A.) er één als een Mulat. Maar meer kans is er dat de democratische beginselen voor de eischen der werkelijkheid wijken en dat wij eenmaal op den Amerikaanschen bodem een „Heerenvolk" van Yankees en een volk van meer of minder zwarte „Heloten" zullen vinden.

Sluiten