Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoorweg-maatschappijen (1906). De democraten grepen naar andere middelen. Ten eerste trachtten zij door vrije aanmunting van zilver het groot-kapitaal in het gedrang te kunnen brengen. (Bryan 1896 en 1900). Daarna beproefde zij het (1913) met een toltarief, waardoor het sedert 1890 ingevoerde protectionisme werd verzwakt. Dat systeem toch werd beschouwd als de moeder der trusts en de hoofdoorzaak der toenemende duurte.

Zoo zijn dus overal sterke krachten aan het werk om de euvelen van den sociaal-economischen toestand der V. S. te verhelpen. Volgens gezaghebbende schrijvers echter is een vermindering van die euvelen, tevens een vermindering van het Amerikaansche gevaar. Want de buitenwereld krijgt den indruk alsof in sociaal-economisch opzicht de naarbuiten werkende macht der Amerikaansche samenleving onoplosbaar met hare innerlijke zwakte verbonden is.

VI. In Wereld-economischen zin staan de V. S. bizonder sterk. Een dergelijk groot land met een dergelijke groote bevolking, die de voorwaarden voor het zijn van ā€˛wereldmacht" in die mate vervullen, is in de geschiedenis nog niet voorgekomen.

De V. S. vormen de rijkste voorraadskamer der wereld. Graan en vleesch, katoen, ijzer en kolen worden daar in hoeveelheden aangetroffen als nergens. Ten opzichte van alle artikelen, die de wereldproductie beheerschen, bezitten de V. S. dus een voorrang.

In dat opzicht vormt de Noord-Amerikaansche Republiek een tegenstelling met de overbevolkte Staten van WestEuropa, die allen, in meerdere of mindere mate van invoer afhankelijk zijn. Aan het einde der 19e Eeuw werd U van den Amerikaanschen uitvoer gevormd door grondstoffen. In dat opzicht gelijken dus de V. S. op een kolonie. Maar wat hen daarbij veel sterker maakt, is dat zij niet behoeven af te hangen van een ā€˛moederland-industrie". De Amerikaansche industrie is echter niet alleen volkomen vrij gemaakt van de Europeesche: zij is een geduchte concurrent geworden.

Sluiten