Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensten bewezen. Zoo is men b.v. bezig om in de woeste streken van het Westen door middel van irrigatie, (Reformation act 1902) vruchtbaren grond te scheppen.

Een reeds vroeger (in 1862) genomen maatregel om het land in kleine stukken te verdeelen en het vormen van groote landgoederen tegen te gaan, heeft voor den landbouw goede resultaten opgeleverd. Door dien maatregel werden vele krachtige personen uit Europa gelokt, en werd het mogelijk tegen prijzen te verkoopen, die alle concurrentie volkomen uitsloten.

De voorwaarden waaronder de industrie werkte en werkt, zijn eveneens zeer voordeelig. Het land is overrijk aan grondstoffen. Geen sociale vooroordeelen of tradities drukten het particulier initiatief. De immigranten leverden een onuitputtelijken toevloed van arbeiders, die, uit zelfbehoud, gedwongen waren hunne krachten tot het uiterste in te spannen. Ook door dit laatste heeft de industrie der V. S. een grooten voorsprong op de Europeesche.

Hoezeer Europa afhangt van Amerika is dan ook door de gevolgen van de drastische maatregelen van President Wilson zeer duidelijk gebleken.

VII. Ook de inwendige politiek der V.S. is geen onbelangrijk schouwspel. Gedurende den groei tot Continentale Macht werd het politieke leven der V. S. beheerscht door twee partijen.

In de eerste decennia van de Republiek bestreden elkander ƒ de Federalisten (aanhangers van de Staatkundige zelfstandigƒ heid der afzonderlijke Staten) en de Republikeinen (aan] hangers van de Staatkundige suprematie der Unie).

Bij de groote gebeurtenis in het inwendig leven der Unie: de Secessiéoorlog, namen de eersten den naam Democraten aan. Gedurende het geheele leven der Republiek hebben die partijen bestaan. Eerst in het laatst der 19e eeuw wordt ook gesproken van andere partijen, als: de Independenten, die naar innerlijke politieke veranderingen aansturen, de Farmers voor de belangen der boeren, en

Sluiten