Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet langer onttrekken kon aan het oefenen van invloed op Eet wereldgebeuren. Die overtuiging was vooral geboren uit materiëele oorzaken. De Amerikaansche industrie, zoo snel gegroeid, begon behoefte aan afzetgebied te gevoelen. Behalve op Europa, werd voor de uitbreiding van den Amerikaanschen handel met de Amerikaansche producten het oog geslagen op China en op andere landen over den Stillen Oceaan. Dat gebeurde ook vooral, omdat de Europeesche Staten, evenals de V. S. hunne industrie beschermden door hooge tarieven.

De korte periode van vrijhandel was in Europa reeds lang geëindigd.

Europa dreigde gesloten te worden voor de Amerikaansche industrie. Europa had in dat opzicht voor zich zelf gezorgd. De verdeeling van Afrika gedurende de laatste vijftien jaren, de heerschappij over een groot stuk van Azië, de verdeeling van China waren voor de V. S. in dat opzicht waarschuwende teekenen. Daarbij kwam nog dat de Europeesche Staten ook daar hunne nijverheid beschermden. Zelfs Engeland werd onder Chamberlain dien weg opgedreven.

Maar behalve op Azië, vestigden de V. S. ook hun blik op ^Zuid-Amerika. Maar eerst moest het Kanaal door Centraal-Amerika voltooid zijn. In diplomatischen zin deden zich daarbij moeilijkheden voor. De oorspronkelijke gedachte was een kanaal door Nicaragua. Het in 1850 met Engeland gesloten verdrag, sloot een uitsluitend gezag van de V. S. of van Engeland over dat Kanaal uit. Herhaaldelijk was de wenschelijkheid gevoeld, van die banden ontslagen te worden. Maar nog in 1896 had Olney, de Amerikaansche Minister van Buitenlandsche Zaken, betoogd dat het Clayton-Bulwer verdrag van 1850 bindende kracht had. In 1898 echter bleek Engeland geneigd de V. S. ter wille te zijn, om de beperkende bepalingen af te schaffen. De onderhandelingen hadden gedurende 1900 en 1901 plaats. 18 Nov. van dat laatste jaar werd het definitieve Hay-Pauncefote-verdrag gesloten. Dat Engeland had toegegeven, lag in zijn behoefte aan een vriendschappelijke verstandhouding met de V. S. Niet alleen

Sluiten