Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de V. S. Het laatste jaar van den oorlog heeft evenwel bewezen dat de invloed van de V. S. in Zuid-Amerika grooter is, dan algemeen wordt aangenomen.

Vooral Argentinië wordt verdacht eenigszins de vroegere rol van Bulgarije in den Balkan te spelen.

Aldus zweeft de toekomst van Zuid-Amerika tusschen Noord-Amerika en Europa en tusschen Pan-amerikanisme en het Amerikaansch-Latinisme. Maar het valt niet te ontkennen dat de V. S. in de Monroe-doctrine een geducht wapen in de hand hebben. Roosevelt heeft het overwicht nog verzwaard door het verbod van Europeesche contröle over Amerikaansche Staats-financiën.

De Pan-amerikaansche beweging heeft zich niet alleen met het~"Midden~"~en^ Ket Zuiden van het werelddeel Amerika bemoeid. Zij heeft ook de aandacht gevestigd op Canada, y En^voor hun wensch Canada met de V. S. te verbinden <~-< vinden zij niet alleen een nationalen-, maar ook een beschavingsgrond. De echte Pan-amerikaan vindt de afzonderlijke positie van Canada een anachronisme. De Republikeinsche partij, die vooral het imperialisme der V. S. steunt, schreef / daaromtrent al in 1896 in haar programma: „Wij zien met / vertrouwen tegemoet dat alle Engelsch sprekenden, in onze 1 hemelsstreek, eenmaal op grondslag van een vrij verdrag met elkander een verbond zullen aangaan". Daarbij komt | dat de geweldige ontwikkeling van Canada in de Unie de vrees voor zware concurrentie heeft doen ontstaan. En die ontwikkeling doet zelfs de Canadeesche Staatslieden een gelijksoortige ontplooiing verwachten, als in de 19e eeuw in de V. S. heeft plaats gehad. De verbindingen tusschen de V. S. en Canada worden steeds talrijker. Ondanks de tolbarrière _ hebben de V. S. de helft van den Canadeeschen handel in ~ handen; terwijl Engeland slechts ~*/s heeft. Groote massa's landverhuizer» trekken uit de V. S. jaarlijks Canada binnen. Het Amerikaansche kapitaal volgt in een anderen machtigen stroom. In 1911 scheen het tijdstip gekomen een belangrijke schrede voorwaarts te doen. Reeds was een handelsverdrag aangenomen dat, volgens Taft's verklaring, Canada tot een

Sluiten