Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adjunct of U. S. A. zou maken — maar de Canadeezen bleven bij de verkiezingen Engeland getrouw.

Het spreekt van zelf dat deze omstandigheden de verhoudingen tusschen Engeland en de V. S. niet hartelijker kunnen maken. Engeland kan dan ook slechts door toegeven goede nabuurschap met de V. S. bewaren. En thans zal Engeland's afhankelijkheid van de welwillendheid der Noord-Amerikanen er zeker niet minder op zijn geworden.

II. De hegemonie over den Stillen Oceaan.

Er kan geen twijfel aan zijn of de strijd over de hegemonie van den Stillen Oceaan zal eenmaal een nieuw met bloed geschreven hoofdstuk aan de wereldgeschiedenis toevoegen. Er zijn zelfs teekenen dat het thans levende geslacht dat, na de verschrikkingen van den hedendaagschen oorlog, nog kan beleven.

Het heeft de V. S. niet ontbroken aan een man, die hen den na 1898 verder te volgen weg voorteekende. Het is de bekende strijdhaftige Amerikaan Homer Lea, die in 1910 in The valor of ignorance aan de V. S. hunne wereldhistorische roeping voorhield en aandrong 1 °. op het niet laten meespreken van de „massa" in de buitenlandsche politiek en 2 . op geduchte versterking van zee- en landstrijdkrachten. En het oog daarbij had hij op Japan.

Het valt dan ook niet te ontkennen dat de V. S. in wereldpolitieken zin groot belang hebben bij de oplossing van het vraagstuk: wie over den Stillen Oceaan zal heerschen.

Het is daarom niet zonder nut eenigszins uitvoerig te zijn over de tegenstanders, die de V. S. in den strijd zullen ontmoeten.

De toekomst van den Noord-Amerikaanschen handel en van de Noord-Amerikaansche industrie ligt, zooals reeds werd opgemerkt, voor een groot deel in China.

Sedert 1880 toch namen die in het „Hemelsche Rijk" voortdurend in beteekenis toe. In dat jaar voerden de Amerikanen daar in voor een waarde van een millioen dollars — maar zij betrokken uit China voor 20 millioen; in 1890

Sluiten