Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo droomt dus Japan over heerschappij over den Stillen Oceaan en op het vasteland van Azië.

Zoowel in de V. S. als in Japan, is men zich de bestaande rivaliteit ter dege bewust. De V. S. oefenen in Azië reeds een economischen- en cultuurinvloed uit. Het overtollige deel van het dichtbevolkte Azië heeft meer en meer neiging naar de V. S. te stroomen. Te eenigen tijd zal het conflict acuut worden. Beide rivalen bewaren echter hun gezicht — vooral Japan

Maar behalve Japan, zullen de V. S. op den Stillen Oceaan ook andere machten ontmoeten. Ten eerste Engeland. Homer Lea stelt het voor alsof Engeland's positie als Koloniale Mogendheid geheel afhangt van het bezit van Indië. Maar het is toch duidelijk dat het meesterschap over den Stillen Oceaan Engeland niet onverschillig kan laten. Behalve voor Indië, is het ook voor Australië een levensbelang. Japan, eenmaal, meester ter zee, zal niet nalaten zijn vlag op Australië te planten. De V. S. zullen dat waarschijnlijk, indien zij daartoe de macht verkrijgen, evenmin nalaten. Engeland zal dan bij komenden strijd alleen partij kunnen kiezen. En het zal de partij van Japan zeker niet wezen, die door Engeland ondersteund wordt. Welke plannen de V. S. ook rr.ogen koesteren, een, in Azië oppermachtig, Japan is voor Engeland zeker te gevaarlijk.

Wat Rusland zou doen is op het oogenblik niet te zeggen.

China, verdeeld en door troebelen verzwakt, is op het oogenblik een wissen prooi van Japan. Maar al was het dat niet — krachtig verzet zouden de V. S. er zeker niet van ondervinden. De rol van Frankrijk en Nederland zou zonder twijfel door de politieke constellatie van het oogenblik worden bepaald.

Dit zijn de plannen door de V. S. gekoesterd tegenover Middel - en Zuid-Amerika eenerzijds, tegenover Azië ander-

') De gebeurtenissen na 1914 worden hier natuurlijk buiten beschouwing gelaten.

Sluiten