Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere vraag is of de tegenwoordige Staatsvorm en Bestuursvorm voor een „wereldmacht" kan worden gehandhaafd en of niet aan de oppermacht der „democratie" een eind zal worden gemaakt, uit redenen van hoog Staatsbelang. Wat nu reeds in de V. S. gebeurt, lijkt daar al eenigszins op.

Het oogenblik kan komen dat de V. S. instellingen zullen moeten prijsgeven, op welke zij het meest trotsch zijn.

De vraagstukken die de V. S. als „Continentale" macht hadden op te lossen toch, zijn geheel andere dan die zich thans voordoen, nu de V. S. een groot Koloniaal Rijk daarnevens gevormd hebben.

Dat de V. S. halt zullen houden op den door hen thans betreden weg, is niet waarschijnlijk. De West-Indische eilanden en Midden-Amerikaansche „Staten" zullen zonder twijfel geannexeerd worden. De Caraïbische Zee is dan een „binnenzee" der V. S. geworden. Ook Canada zal zijn lot niet ontgaan.

Anders staat het met Zuid-Amerika. De bezwaren voor de V. S. hier te overwinnen zijn inderdaad groot. Rassenverschillen en klimaatverschillen moeten niet onderschat worden. AI schijnen op het oogenblik de V. S. een geweldigen druk op Z. A. te kunnen uitoefenen, het is er nog ver van af dat de voorspelling van Moritz Wagner uit zal komen: dat de Spaansch-Amerikaansche beschaving met natuurnoodwendigheid zal moeten ondergaan in „de schaduw van den reusachtigen Hickory-boom der noordelijke vrijheid".

Er is bovendien nog iets. Nog is de Noord-Amerikaansche Republiek een schatkamer. Maar hoe meer menschen er in de V. S. komen, hoe meer de deuren daarvan niet alleen voor anderen dicht zullen gaan, maar hoe meer er ook daar voedings- en economische vraagstukken zich zullen voordoen.

Op het oogenblik is zoowel ten opzichte van Europa, als ten opzichte van China de conjunctuur voor de V. S. gunstig. In hoeverre zij daar gebruik van zullen en willen maken, weet niemand. Maar die gunstige conjunctuur kan niet eeuwig duren. Zoodra zij voorbij is, zijn de V. S. aangewezen op hun eigen continent. Ten minste wat betreft het worden Van

Sluiten