Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vullen zou zijn. De staatsman, de politicus, de economist, de socioloog, de geleerden in alle vakken die met het land en zijn bewoners te maken hebben, ook de statisticus — en zeer zeker ook de strateeg, hebben in het verschijnsel: de wording der V. S. een onderwerp, dat niet licht is uit te putten. Gedurende de 19e eeuw is Amerika een land der proefnemingen geweest. Op elk gebied. Meermalen heeft het tot voorbeeld — niet zelden tot afschrikking gediend. De naam van Nederland is met die van Amerika eng verbonden. Wat Nederlandsch is, wordt in de oostelijke Staten nog in eere gehouden. Nederlandsche afstamming geldt daar als een soort aristocratie. Welke drastische maatregelen de Regeering der V. S. van het oogenblik ook tegenover het „neutrale" Nederland neemt — daardoor is aan die onderscheiding geen eind gemaakt. Ook in de laatste jaren is bewezen dat het Amerikaansche volk zich de Nederlanders van de 16e en de 17e eeuw nog zeer goed herinnert.

Natuurlijk. Practische beteekenis heeft het niet — dit te beschouwen. Maar de herinnering er aan is geoorloofd. Het is een historische adelsbrief, die toch in de, voor ons allen verborgen, toekomst, zijn waarde nog kan bewijzen.

Ook de geschiedenis der V. S. heeft bewezen, dat er ethische factoren zijn, die het meest materialistische volk in beweging zetten.

Want zelfs Roosevelt erkende — ondanks zijn imperialisme — „in Nederland is de geest geboren, waaraan Amerika de vrijheid dankt".

Welke groote toekomst de V. S. ook mogen tegemoet gaan — de staatsman, die hun lot leidt, komt, indien hij over den oorsprong van zijn land als Staat nadenkt, terecht bij den onverzettelijken geest der Nederlanders onder William the Silent.

Sluiten