Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE GESCHRIFTEN uitgegeven door de ▲ HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN a

frode sadolin (Psychiater te Kopenhagen): „ZENUWGEZONDHEID". Een Boek over onze Zenuwen. Geaut. vertaling door M.arg. meyboom. - f 0.75

Havelock Ellis: HOEDER EN KIND. Geaut. vertaling onder toezicht van Dr. A. W. vak Renterghem. f 0.55

Dr. A. A. de Vletter: WAAR SCHUIVEN WIJ HEEN? Open Brief aan Ouders en Opvoeders betreffende Kindervermaak en de Moderne Dansen. Met woord vooraf van Dr. J. H. gunning Wzn. f 0.45

A. H. Gerhard (Lid Tweede Kamer): PROLETARISCHE WETENSCHAP. f 0.45

A. W. Stellwagen: HOE SIBERIË EEN RUSSISCH li AND IS GEWORDEN. f 0.45

G. f. de Bruyn Kops (Oud-Resident van Bali en Lombok): OTER BALI EN ZIJNE BEVOLKING. f 0.45

Ritmeester C. J. G. L. v. d. Berg van Saparoea : DE MILITAIRE GROET IN 'T OPENBAAR. f 0.45

„HISTORISCHE KARAKTERS"

Per deel (met portret) ingenaaid f 1.90; gebonden f 2.40 In deze reeks zijn tot heden verschenen:

W. P. Kops. Figuren uit de Fransehe Revolutie. (De

ontrouwe Zamor; de Koningmoordenaars; Camille en Lucile). Delftsche Crt.: „Dit boek van Kops, die de Fransehe revolutie kent of hij die heeft meebeleefd, heeft de goede eigenschappen van een roman en die van een historische studie".

André de Ridder, Ninon de Lenclos en de Vrouwen der XVIIe eeuw.

Telegraaf: „Met welk een liefde is dit boek geschreven".

De Hofstad: „Een charmante studie. Het is met een ruim inzicht en de noodige superieure losheid dat André de Ridder de uitgebreide materie beheerschte".

M. W. Maclaine Pont, Op de Grenzen der Middeleeuwen. (Het leven van Jacoba van Beyeren).

Nieuwsblad v. h. Noorden: „Een mooi, gezond boek".

Joh. H. Been, Dagen en Daden van „Admiraal Dubbelwit" (Witte Corneliszn. de With).

Dr. h. t. Colenbrander aan den auteur: „Uw boek heeft mij al een onderhoudende lectuur verschaft gedurende den avond van gisteren".

Melati van Java, Hortense de Reaubarnais. Koningin van Holland.

Bredasche Courant: „Een interessant werk over een belangwekkende figuur, een vrouw met temperament en moed".

Uitgaven der HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN

Sluiten