Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QÓHleï, p. 29). De protestantsche dichter Du Bartas plaatste den groeten astronoom onder de .

6 esprits frenétiques,

Qui se perdent tousjours par des ;sentiers obliques, Et de monstres forgeurs, ne peuveht point ramer Sur les paisibles flots d'une commune mer." (Van der Haeghen, Galilei et l'Inifaisition de Rome. p. 40).

En Baco van Verulam, de Engelsche Lord-Kahsetter, die het stelsel van copernicus „satis libenter cogïtatum" -.noemde, getuigde nog in 1605, dat dit stelsel nu ook ingang begon te krijgen, „quae nunc quoque ïnvaTtflt . (Baco VERt; !:EJKË De digflitate et augm&nïts scientiaram, I, 4)- tijdgeest was dus verre van gunstig gestemd voor het gevoelen van Copernicus, toen Galilei als sterrekundige optrad en zich in zijn voortvarenden ijver in eenen strijd mengde, die zijn leven met bitterheid zou vervullen."1)

i) De Katholiek, 1868, LUI, p. 8o-8y,

Sluiten