Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter nadere toelichting:

ie. De akten van het proces spreken volstrekt niet vatt cle toepassing der pijnbankstraf. Ware dit geschied, dan zouden zij het zeker vermeld hebben; het zou immers onverklaarbaar geweest zijn, wanneer zij zulk een belangrijk feit niet opgeteekend hadden.

2e. De Paus en de Kardinalen waren niet gezind β€” de bescheiden getuigen het β€” om tot de uiterste dwangmiddelen tegenover Galilei door te zetten.

3e. Volgens de regels van het Tribunaal der Inquisitie mochten zestigjarigen niet aan de foltering onderworpen worden: β€žNon sunt torquendi ,possunt vero terreri". (*)

4e. De Gezant NiCCOLiNl heeft in een lange reeks van brieven, welke hij op last van den Groothertog aan den Toskaanschen staatssecretaris ClOLl heeft geschreven, alle bijzonderheden, die met Galilei voorvielen, van dag tot dag nauwkeurig opgeteekend. In deze brieven nu wordt met geen woord gemeld, dat Galilei gefolterd zou zijn. Was zij geschied, de Gezant, de boezemvriend van Galilei, de vijand der Inquisitie, die alles aan zijn regeering moest mededeelen, zou het zeker niet verzwegen hebben.

5e. Maar als nu Galilei den Gezant omtrent zijn foltering eens onkundig heeft gelaten? Dan had de Gezant het ongetwijfeld toch langs een anderen weg gehoord. En hoe had Galilei dit voor den scherpzinnigen Gezant kunnen verbergen, daar hij door de foltering zeer ontdaan moest wezen en daags daarna reeds zijn intrek in het paleis van NiCCOLiNl nam?

6e. De vrienden van GALILEI reppen met geen enkel woord van de onderstelde foltering van GALILEI. Zouden zij dit niet gedaan hebben, zouden zij zich niet boos gemaakt hebben, als het werkelijk gebeurd was?

7e. In zijn vertrouwelijke brieven heeft Galilei tot zijn beste vrienden nooit een enkel woord gezegd, dat hij op de pijnbank zou geworpen zijn.

8e. De rechters hadden Galilei niet op de pijnbank kunnen brengen, wilden zij de lastgeving van den Paus met te

(!) Bordoni, S. Tribunal }adic0n in caasa fidei. Romae 1648. 576. β€” Reusch, Lc 308,

Sluiten