Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Santé Pieralisi, Urbano VIII e Galileo Galilei, Roma 1875. Favaro, Inedita Galileiana. Venezia 1880—1889. Idem, Galileo Galilei e Suora Maria Celeste, Firenze 1891. G. Campori, Carteggio Galileiano con note ed appendici. Modena 182.

De nieuwe en beste uitgave der werken van GALILEI geschiedde in opdracht van den Italiaanschen Staat:

Le Opere di Galileo Galilei. Edizione Nazionale sotto gli auspici di sua Maësta il Re dTtalia. Promot ore il R. Ministero della Istruzione Publica. Direttore Antonio Favaro. Firenze. 1890—1908. 20 vol.

B. AKTEN VAN HET PROCES.

De Akten van het Proces werden in drie uitgaven gepubliceerd, een door een Italiaan, een door een Franschman en een door een Duitscher. Zelfs de photographie werd te hUBp geroepen om den origineelen tekst van betwiste plaatsen zoo nauwkeurig mogelijk te bepalen.

II processo originale di Galileo Galileo publicato per la

prima volta da Dominico Berti. Roma 1876. Les pièces du procés de Galilée procédees d'un avant-propos

par Henn de 1'Epinois. Avec huit fac-similes. Paris 1877. Die Acten des Galileischen Processes. Nach der Vaticaanschen

Handschrift herausgegeben von Karl von Geblèr. Stutt-

gart 1877. 9

De processtukken of officieele bescheiden waren tot in 1809 niet door den druk bekend. In dat jaar bracht Napoleon ze over van Rome naar Parijs. Onder hem werd een Fransche vertaling begonnen. Na de restauratie van de Bourbons, het de H Stoel door Msgr. Marini, Prefect der Geheime Archieven van den H Stoel, dringend om de teruggave der processtukken verzoeken. Vruchteloos. In 1845 ontving Pius IX ze terug door middel van den Fransen en zaakgelastigde Rossi, onder beding, dat zij openbaar gemaakt zouden worden. (Biot, Journal des Savants. Juillet 1858. p. 397J.

Marini publiceerde de authentieke en volledige bescheiden grootendeels in de Annales de VAcadémie tP Archéologie de Rome. (De Katholiek, LIII, p. 408—409).

Verdere publicaties met betrekking tot de processtukken zijn: Marino Marini, Galileo e lTnquisizione. Meraorie-storiGOj-.cri-

tiche Roma 185O,

Sluiten