Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchrijfkmjze van i en j, u, v en w in overeen/lemming met de hedendaagfche g├ębracht. Hetzelfde geldt van het gebruik der hoofdletters en leefteekens. De middeleeuwers maakten van deze laatfte een veel fchaarfcber gebruik dan wij, en volgden daarbij een ander fyfteem. Met woordverklaringen ben ik fpaarzaam geweefi: het Middelnederlandfch is niet moeilijk te begrijpen, vooral bij hardop lezen; men leze ae als aa, ue als uu, oe als ooof oe.

Dr. C. Catharina van de Graft.

Sluiten