Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

Bladz.

Van een monic die fijn ftemme fparen wouden . 3

leffen, leeffe, ftukken uit de H. Schrift die tijdens de mis worden gezongen of voorgelezen; niet te doen, niet noodig.

Van een biflcop 4

bedinghe, gebed; overmits, wegens; gerwen, kleeden voor den kerkdienft; toechde, toonde.

Van enen ridder die verarmt wort 5

fnode aventuer, ongeluk; ghelijc, gedaante; vorft, uitftel; verfet, verpand; fcier, fnel; wort fi ontflape, viel zij in flaap; benijtfte, behandelt gij vijandig; verfaghent, voorzagen erin.

Van twee jonghen monxkens exempel.... 8

over fijde, ter zijde; werdenten verfiende, werden hem ziende; gaers, gras. r^rt''

Een goet exempel vanden abt Julianus in den berge Sinay I2

ende Maria heeft dat lof van Martha, want door toedoen van Martha wordt Maria geprezen.

Van een jonc monickijn dat Onfe Vrouwe diende

verfproken, berifpt; reventer, reefter, eetzaal van een kloofter.

Een exempel van den abt Ifaac die enen brueder veroerdelde

vergaderinghe, kloofter; te mael, in hooge mate.

Sluiten