Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

filadz.

Van een jonc onnofel monickijn . . . . . .20

Sinte Bernarts oerde, Cifterciênferorde, die in de 12de eeuw nieuw leven kreeg door aerTH. Bernardus; dwalen, doeken; tot allen dinghen plach fi te fien, op alles placht zij toe te zien; proven, porties; tercietijt, dienft en tijd van negen uur 's ochtends; trouwen, waarlijk; werfcap, gaftmaal; prijm, de dienft: van zes uur 'sochtends; ymmen, hymnen; eerlike, eervolle.

Van enen riken clerc 23

clerc, geeftelijke; alte node, zeer ongaarne.

Een exempel van een fcaker 25

fcaecker, roover; hadde gheerne in miftroeste gevallen, neigde tot wanhoop.

Exempel 26

vertoenden hoer, vertoonde zich.

Van Marien beelde 26

Havenon, Avignon.

Een Exempel 27

Scaly Celi, Scala celi d. i. trap des hemels, Latijnfche verzameling van exempelen uit het midden der 14de eeuw; folaes, genot.

Van enen ridder 28

Sinte Bernaerts orde, zie Van een jonc onnofel monickijn; Cefarius, Caefarius van Heifterbach, zie Inleiding, blz. III; omdat hi priefter mochte werden, opdat enz.; vermident hem, fchroomden ervoor; convaerfen, leekebroeders; daerin bekenden fi, daaruit begrepen zij.

Exempel 29

convaers broeder, leekebroeder; "Onfer Vrouwen fouter, het pfalmboek van O. L. Vrouw, d. i. een middeleeuwfche bewerking der pfalmen, met toepaffing op Maria.

Sluiten