Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Onkeltje gaat paedagogische kennis opdoen.

£TUFFROUW Rijnvelt zat aan haar schrijftafel, en keek de brieven na, die de post haar zooeven had gebracht. OfI schoon het in de maand April was, had zij toch een raam in haar kamer wijd open gezet en snoof met welbehagen de heerlijke lentelucht op.

Ze scheen wel iemand van beteekenis te zijn, te oordeelen naar den stapel brieven en couranten, dien ze dien morgen ontvangen had.

Haar leeftijd was moeilijk te bepalen, haar lichtblond haar grijsde slechts hier en daar en haar gelaat had nog de frissche tint behouden, die het in haar jeugd gehad had. Toch zou ze nog wel geen zestig zijn, al was ze misschien een eind over de vijftig.

Juffrouw Rijnvelts geheele persoonlijkheid drukte een ontembare wilskracht uit. Wie haar voor 't eerst zag, zou niet dadelijk hebben kunnen uitleggen, waardoor zij dien indruk maakte. Haar houding was altijd kaarsrecht en ze had een vastberaden trek om den mond, maar misschien zat 't hem nog 't meest in den rustigen blik, waarmee ze iemand kon aanzien. Het was in elk geval een feit, dat zij altijd veel invloed op jongeren had uitgeoefend en van haar groote kracht ten goede was uitgegaan.

i

Sluiten