Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familie, waarvoor hij zorgen moest? Waarom sprak hij zoo zacht en op zoo'n teeren toon, als hij iets vertelde van die ongelukkige zenuwpatiënt of krankzinnige, of wat ze dan bok wezen mocht? Over het algemeen hadden juist mannen in 't geheel geen geduld met zulke zieken. Ze was benieuwd, die twee meisjes te zien: Wat straalden zijn oogen, toen hij over haar sprak! Haar vader had niet met meer trots over ze kunnen praten.

Prettig was het toch ook, als de menschen nog bij jé kwamen, om goeden raad. Als ze kon, zou ze die meisjes zeker helpen. Als ze kon.... want de meeste menschen willen niet eens graag geholpen worden.

Juffrouw Rijnvelt riep nu Liesje binnen, en met het meeste geduld en de grootste zachtmoedigheid onderrichtte zij haar, hoe ze een andermaal, als de juffrouw visite kreeg, de menschen moest binnenlaten en aankondigen.

Sluiten