Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet laten. Eerst was ik van plan, je hart heel zacht te stemmen, en dan met mijn vraag te komen En nu, voordat

ik een woord gezegd heb, kijk je al als een onweerswolk. Als het je nu in een goede stemming brengen kan, ben ik dadelijk bereid, plechtig te verzekeren, dat je nog een heel jonge man bent, dat je een haardos hebt als Simson, en dat je liefelijk van aangezicht bent als David."

„In mijn tijd waren de jonge menschen heel wat beleefder jegens de oudere," zeide de notaris. Hij fronste de wenkbrauwen, en keek door zijn oogharen heen naar het lachende meisje.

Deze hield nog altijd het racket voor zich uit.

„Kijk! nu zeg je zelf, dat je oud bent Maar laat ons

den tijd niet verliezen, want dadelijk komt Soeurette. Is er

al een zacht plekje in je hart, Onkeltje ? Dan zou de

tijd gekomen zijn, dat je, dit tennisracket even moet voelen. Zie je wel, hoe de snaren doorbuigen? Hier is er zelfs een kapot. Je begrijpt wel, dat ik hiermee niet meer spelen kan, en nu duurt het nog wel drie kwart jaar, voordat ik jarig ben. Zou je je bril niet eens op willen zetten en den stand van de staatskas ernstig bestudeeren en dan eens zien, of ik geen nieuw racket zou mogen koopen?"

De notaris haalde heel langzaam zijn brilledoos te voorschijn, poetste de glazen schoon met een klein zeemleeren lapje, dat hij uit zijn vestzakje haalde, zette den bril eindelijk op den neus en keek, zonder een woord te zeggen, aandachtig het meisje aan.

„Je kijkt niet naar het racket, Onkeltje, je kijkt naar mij. Ik was al zoo blij, dat je den bril opzette, zie" — en ze hield hem het racket vlak voor den neus — „deze snaar is hier losgesprongen, nu kan er wel een nieuwe in, dat zou goed zijn voor een racket, dat je gebruikte, als het leelijk weer is. Ik zou echter een nieuw moeten hebben, om te

Sluiten