Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gpnnnnnnnnnnnnQPnn

uuuuLnjn5rmrmr3Dm[ffifl├╝

HOOFDSTUK III. u Op de Veluwe.

OlLS een smal, wit lint, kronkelt zich de lange, onaf/-\ zienbare weg van het eene Veluwsche dorp naar het / andere. Aan weerszijden is de weg omzoomd door * heuvelachtige heidevelden, waarover hij stijgt en daalt naar willekeur.

De groote en kleine dennen en sparren dringen zich hier en daar tot een klein bosch samen, om een eind verder zich weer te verspreiden, ver uit elkaar, alsof het een tirailleursafdeeling is, die tegen den vijand optrekt.

Heel eenzaam staan de berkeboomen op de vlakte, hun witgeplekte bast steekt scherp af tegen de bruingroene kleur der heide en hun kleine, lichte blaadjes sidderen en trillen als de zachte lentewind ze maar eventjes beroert.

Zij is het paradijs van hazen, konijnen en allerlei ander wild, die groote uitgestrekte Veluwsche vlakte, want het is er stil en eenzaam als nergens elders, slechts nu en dan komt een wagen op den weg de stilte verstoren.

Daar, waar de weg de dorpen nadert, hebben de keuterboertjes de heide ontgonnen en rondom hun kleine woningen de ongelijke stukken bouwland omtuind met heggen of greppels. Diezelfde heide is daar dan herschapen in een stukje frisch, groen grasland, of in een korenveld en waar vroeger

Sluiten