Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dominé, of den dokter kunnen geven voor de zieken in de gemeente.

Maar of haar geschrijf wel wat waard was? Onkeltje nad daar zéker geen verstand van.... misschien juffrouw Rijnvelt, die kon ze eens raadplegen.

Ze hield nu op met snikken en, vervuld met hare nieuwe plannen, keerde zij zich weer tot hare zuster, die haar nog steeds heel zacht met de hand over het haar streelde.

Zie je wel ?" zeide Anne Marie verheugd, „ik heb mijn ma"gnetischen invloed op je doen inwerken, levensmoed en levensenergie heb ik je ingegoten, het begint nu al te werken.

Weet je, waarom je leeft?" vroeg Soeurette eenklaps zonder eeJige inleiding. Zij leunde nu met haar elleboog op het kussen, en bij het licht der maan zag Anne Marie, dat er nog tranen aan liare wimpers hingen.

Anne Marie haastte zich nu terug naar bed, zij huiverde van de koude en onder de dekens kruipende, riep zij op vroolijken toon i

Waarom ik leef? Vraag het een roos, waarom zij bloeit, en" een ster, waarom zij schittert en het kleine boschviooltje, waarom het zoo lekker ruikt. Met al die diepzinnige dingen breek ik mijn hoofd niet. Dat ik er ben is een teeken, dat ik er wezen moet." ' .

„Maar je plicht is, om nuttig en arbeidzaam te zijn, hield

Soeurette vol.

We kunnen niet allemaal nuttig zijn," beweerde Anne Marie nu" op luchthartigen toon. „Als je het me vraagt, weet ik eigenlijk niet wat een lelie voor nuttigs doet, anders dan dat zij een mensch blij maakt, alleen maar, door ze aan te zien

„Daar noem je er juist een, die heeft aan iedereen wel de heerlijkste boodschap te vertellen, die er maar is." ^

„Nu, dan één van die trotsche papavers, daar achter thuis.

„Daar maken ze opium van."

„En jij dient alleen maar, om mij, je nederige zuster, Anne

Sluiten