Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. Tante Versteynen.

"TT^SE zomer, die volgde, ging snel voorbij. Gelukkige J zomers duren altijd kort. Soeurette had geen enkel van al hare plannen verwezenlijkt gezien.

Ze hadden telkens logé's gehad, weken aan een stuk. Toen alle struiken en planten waren gaan bloeien op Gerkestein, had ze het gevoel gehad, alsof de oude notaris haar op het liefelijkste plekje der wereld had gebracht en toen de rozentijd kwam, had Gerkestein haar een stukje paradijs geschenen.

Niemand die er kwam logeeren, had lust tot vertrekken, want de meisjes waren allerbeminnelijkste gastvrouwen en de notaris moedigde sterk alle uitnoodigingen aan.

Tijd tot ernstig nadenken was er weinig en de bezoekjes op de pastorie kwamen maar zelden voor, omdat zij zelf den ganschen tijd in beslag genomen werden.

Den dokter ontmoetten zij geregeld, als hij hare moeder zijn wekelijksch bezoek bracht. Die bezoeken, waarvan de jonge dokter met zooveel ophef had gesproken, waren hem eigenlijk al spoedig tot een pijniging geworden en hij had al meermalen den notaris voorgesteld ze te verminderen, omdat hij begrepen had dat beterschap, zoo niet onmogelijk, toch zeer onwaarschijnlijk zou zijn. Maar de notaris had zijn hoofd :geschud en kort en bondig gezegd, dat hij er op gesteld was.

Sluiten