Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je je vader vroeg ontnomen, daar had Hij Zijn wijze bedoelingen mee, maar die notaris heeft jullie even hartelijk lief als was hij je vader. Je moet hem maar over jullie hooren spreken. En of je nu je brood moet gaan verdienen? Kijk, dat gaat maar niet zoo gemakkelijk. Ik voor mij geloof nooit, dat God wil dat een mensch het mooiste en beste stuk van zijn leven doorbrengt met niets doen. Een van jullie moet thuisblijven, dat staat vast; je moeder moet geen zorgen hebben, daar is ze te ziek voor, maar voor een tweede is er geen werk, altijd picnic's houden en tennis spelen en logées bezig houden, het geheele jaar door, is geen bezigheid voor een christin. En alleen maar zitten wachten op een man, kijk, dat wil er bij mij ook niet in dat dit Gods bedoeling is.

„Ik weet wel, in de groote wereld gaat men dan zoogenaamd uit van de eene partij naar de andere, van het concert naar den schouwburg. Maar als je nu niet trouwt — en nietwaar, er zijn veel meisjes die niet trouwen — of je dan nog wel bruikbaar bent in 't leven na zooveel tijd van lanterfanten en niets doen? Ik zou zoo zeggen, de jeugd is de tijd van het in zich opnemen, van het vergaren van levensindrukken, daarom kan je ook nog niet aan het schrijven gaan, je moet eerst de dingen doorleefd hebben voordat je er wat van vertellen kunt. Je moet meer van het leven afweten, dan je nu op jouw leeftijd doet, nadat je altijd beschut en verzorgd bent geweest."

Soeurette zat met gevouwen handen te luisteren.

„Als Ilse geen rheumatische moeder had en niet zooveel plezier in gemeentewerk, zou ik haar ook de vrijheid gegeven hebben om hier of daar een plaatsje in de maatschappij te zoeken, waar zij zich nuttig zou kunnen maken. Weet je, ik behoor niet tot die menschen die denken, dat je, omdat je nu eenmaal tot een zekeren stand in de maatschappij behoort, de gelegenheid moet laten voorbijgaan om anderen ten goede

Sluiten