Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een heel bleek gezicht, ze heeft geen vlechtjes meer, maar het haar is in een klein knoedeltje gefrommeld. Ze is de eenige die niet gelukkig kijkt, en ze heet nog wel Aurora, maar de juffrouwen hebben er „Roortje" van gemaakt. Dan zijn er nog drie kleine snoeperige jongens van 5 jaar, dikke ventjes met bolle wangen, die gaan nog niet naar school. Eiken morgen komt een ouderwetsche tentwagen van het huis tien van de meisjes halen om ze naar school te brengen. Zij kunnen er net in, een mag op den bok zitten en voor die is het een feestdag en dat gaat strikt eerlijk naar leeftijd. Juffrouw Liesje en juffrouw Treesje brengen ze om de beurt naar school, 't Zijn beiden aardige meisjes, die juffrouwen, ze zijn vriendelijk en lief voor me. Ik vond het eerst erg naar, dat de oude directrice ziek was geworden en naar huis moest, nu weet ik heelemaal niet hoe je kijken moet, als je wat zegt, en of je strenge oogen moet opzetten of niet. Mevrouw zal nu geregeld defPeersten tijd eiken dag komen, 't is verhuend zoo'n plezier ze in haar inrichting heeft. De kinderen*" Wijven hier den geheelen winter tot aan het voorjaar», dan komen er weer nieuwe kinderen. Als ze echter niet genoeg» aangesterkt zijn, blijven ze nog langer. Vier meisjes gaan niet naar school, die moeten thuis handwerken en wat leeren.

Juffrouw Treesje doet meteen de huishouding en behalve Roortje, die zooveel als kindermeisje is, zijn er nog twee dienstmeisjes uit het dorp. 's Morgens moet ik aan het ontbijt een korte godsdienst oefening leiden. Ik heb er eerst vreeselijk tegen opgezien, maar den tweeden morgen ging het al veel beter dan den eersten. Mevrouw heeft mij een mooi boekje gegeven, waaruit ik nu het gedeelte uit den Bijbel kan voorlëzen.

Roortje zeide vanmorgen op snibbigen toon tot een ander meisje: „Je kan zien dat ze het niet gewend is." Ik hoorde

Sluiten