Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn brief komt, jammer genoeg, veel te Iaat, je bent al naar den Ulckenstein geweest, schrijf mij er toch dadelijk alles van. — Stel je voor, ik heb mij vandaag tamelijk diep gesneden met de broodmachine. Juffrouw Treesje snijdt altijd brood, maar ik wilde het zoo gaarne ook eens doen, en voordat ik het wist had ik een diepe snede in mijn hand.

Vanmiddag kwam dokter van Hoogsteden naar onze zieke kindertjes kijken. Zij houden allemaal dol van hem, voor ieder van hen had hij wat meegebracht. Het was grappig zoo bezorgd als hij was over mijn hand, hij heeft ze heelemaal weer oververbonden. Hoe kon je nu zeggen dat hij stijf en vormelijk is ? 't Lijkt er niets op, dan moet je hem hier zien. Hij stoeide met de kleine jongens, en had voor ieder een vriendelijk woord. Hij kent zelfs al de namen van de kinders, iets, waar ik nu nog zelfs moeite mee heb. Zelfs Roortje was vriendelijk tegen hem, waar ik mij vreeselijk over verbaasde.

Hoe kan je toch zeggen dat ze een verwante ziel van je is ? Vanmiddag, toen ze den dokter iets moest aangeven terwijl hij mijn hand verbond, keek ze mij aan met den blik van een tijger. Waarom ? vraag ik je, ik heb haar nooit iets misdaan, ik ben juist altijd heel vriendelijk tegen haar.

Toen de dokter wegging, zeide hij dat hij weer spoedig eens terug zou komen om naar de kinderen te zien, dat hij zoo tevreden over alles was, en hij heeft heel gezellig een kopje thee bij mij gedronken in de zitkamer.

Wist je, dat hij Kokko in stilte voor ons gedresseerd heeft ? Daarom gedraagt deze zich nu zoo voorbeeldig. Wist je ook, dat hij zooveel van muziek en van kunst houdt? Hij heeft het soms erg eenzaam 's avonds, als zijn werk is afgeloopen. Vroeger ging hij dikwijls naar de Steenbergens, tegenwoordig zooveel niet meer. Zou er iets tusschen hem en Ilse bestaan?

Nu, schrijf mij zoo gauw mogelijk hoe je het vandaag gehad

Sluiten