Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Mijnheer Van Meeteren houdt mij wel gezelschap."

Nu, we lieten het ons geen tweemaal zeggen, we zijn echter heelemaal niet in de kassen geweest, liepen maar een beetje op het buiten.

Godert vertelde van allerlei, en ik had ook zoo'n boel te zeggen.

Ik kan het je niet alles uitleggen, Soeuretje, ik geloof voor 't eerst van mijn leven, dat er dingen zijn, waarover zelfs je zusje Flapuit niets te zeggen heeft. Telkens wil ik iets neerschrijven, maar dan krab ik het weer uit, zooals je aan al deze doorgeschrapte regels kunt zien. Je hebt geschreven dat hij niets heeft uitgevoerd, maar ik vertelde je toch dat hij druk aan 't werk is gegaan? Je zei ook, dat hij nooit in de kerk kwam, maar hij komt Zondag. Als het niet koud is zal zijn tante ook wel komen, die gaat graag, als zij maar eventjes kan. Ik geloof vast, dat hij van me houdt. Ik vond het eerst zoo naar dat je weggegaan was, Soeuretje, maar nu ben ik er blij om. Want als je niet weggegaan was, waren wij misschien samen naar het kasteeltje gegaan, en dan had hij jou ook gezien, en dan had hij nooit meer naar de luchthartige Annemietje gekeken, dat begrijp ik best. Zoo zie je nu weer, dat het voor mij misschien nog ten beste is geschikt. Nu zal je wel je wenkbrauwen hoog optrekken, en je oogen vonken doen schieten, net als de poes als zij boos is, en zeggen dat jij van jouw kant in 't geheel niet om zoo iemand zou geven, dat wil ik best gelooven, maar dat zou mij niet geholpen hebben. Is het niet steeds zoo geweest, dat het altijd Soeurette was die het meest in ieders smaak viel?

Alleen tante Versteynen houdt meer van mij, ze schreef me nog pas, of ik een heele poos kwam logeeren. Maar je begrijpt wel, ik ga niet, nu ga ik z├ęker niet. Maar ik weet heusch niet wat ik zal moeten zeggen. Maar nu ben ik geheel afgedwaald van mijn onderwerp.

Sluiten