Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLGENS belofte schrijf ik je vanavond dadelijk. „Hoe ik Godert vond" heb je mij gevraagd; ik kon het je moeilijk zeggen, waar hij zelf bij zat. Hij heeft een knap gezicht, dat zal iedereen moeten erkennen, en houdt erg veel van je, dat staat op zijn gezicht te lezen, en dat mijn Anne Mietje ook echt gelukkig is dat kan je haar wel op tien minuten afstands aanzien. Wat vind ik het heerlijk, dat je hier in de buurt blijft en wij elkaar toch nog geregeld zullen kunnen zien! Het was zoo'n vreemd gevoel voor mij, zoo op eens voor een nieuwen a.s. schoonbroer te staan, dien ik in 't geheel niet kende. En als hij zoo vertrouwelijk met je praatte en lachte, had ik een oogenblik een jaloersch gevoel, alsof hij mij iets afnam dat mij toebehoorde.

Jullie moet op je wandelingen maar telkens eens aankomen, dan leer ik hem nog beter kennen; nu we toch de lente weer tegemoet gaan, zullen er ook weer mooie dagen aanbreken. Maar misschien zal hij het wel vervelend vinden hier te komen, want veel van kinderen houden doet hij geloof ik

HOOFDSTUK IX.

De voorspelling van Anne Marie.

Vrijdagavond.

Lieve Anne Marie.

Sluiten